Základné údaje

Základné informácie

Opatová nad Váhom (ďalej len Opatová) bola samostatnou obcou do 31. decembra 1984. Od 1. januára 1985 je administratívne pričlenená k mestu Trenčín ako jeho časť. Nachádza sa cca 5 kilometrov severne od centra mesta Trenčín.  Detailné informácie nájdete v podrobnej kapitole Miestopisno-historický náčrt bývalej obce Opatová nad Váhom.

mapasr

Mapa SR

Poloha

Opatová sa rozkladá na území 1422,20 ha. Nadmorská výška: min. 215 m.

Obyvatelia

V súčasnosti má Opatová približne 1621 obyvateľov, z čoho 269 detí do 14 rokov, 1036 ľudí vo veku 15-60 rokov a 316 ľudí starších ako 60 rokov.

Jazyk Opatovčanov

Zaujímajú Vás slovné spojenia či pojmy typické pre „Opatovanov“? Sme vlastne „Opatovania“ alebo „Opatovčania“? Reč našich predkov ako aj vysvetlivky a niektoré príklady nájdete v samostatnej kapitole Z opatovskej reči do reči.

História

Dejiny obce môžeme sledovať od prvej písomnej zmienky z roku 1238. Vtedy uhorský kráľ Belo IV. pridelil polovicu obce do užívania benediktínskemu opátstvu na Skalke.V tomto čase sa obec ešte nazývala „Gezte“. Obec patrila pod opáctvo na Skalke až do roku 1773. V roku 1789 bola v Opatovej zriadená samostatná farnosť.

Pamatnik

Pamätník

Pokojnejšie 19. storočie vystriedalo búrlivé dvadsiate s dvoma svetovými vojnami a rýchlym rozvojom. Na frontoch prvej svetovej vojny bojovalo veľa mužov z Opatovej. Na pamiatku mužov, ktorí zomreli počas tejto vojny, vybudovali Opatovania pamätník pri fare. Je na ňom vyrytých 25 mien padlých Opatovanov (viď zoznam mien dole).

I v 21. storočí je život v Opatovej stále aktívny. Už pravidelne sa tu konajú výstavy s rôznymi tématikami. Kultúrny život spestruje i pobočka Verejnej knižnice Michala Rešetku. Miestnu školu, založenú v roku 1802, navštevuje v školskom roku 2011/2012 59 žiakov.
V rokoch 2003 a 2004 sa vykonali rekonštrukčné práce na miestnom kostole.

Podrobnú históriu Opatovej nad Váhom spísal p. Stanislav Vančo v kapitole Kalendárium.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *