Koncert chrámového zboru 26. 12. 2017 video.

Koncert chrámového zboru 26.12. 2017 vo videu.

<