750 te výročie prvej písomnej zmienky o Opatovej – videoukážka

750 výročie prvej písomnej zmienky o Opatovej ukážka

<