Poslanci za VMČ Sever

Ľubomír Horný

člen VMČ Sever, predseda Komisie mládeže a športu,

e-mail: lubomir.horny@trencin.sk
mobil: 0911 769 177

———————————————————–

Miloslav Baco

člen VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: miloslav.baco@trencin.sk
mobil: 0911 769 170 , 0905 536 310