Vonkajšia oslava Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 29.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.