Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána 6.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča