Súťaž „O pohár veliteľa DHZ Trenčín – Opatová 21.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčovičab