Športová olympiáda málotriednych škol 5.2016 Opatová fotoaparátom p. Antona Novotného