Spoločná pobožnosť za zomrelých 1.11.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.