Slávnostné otvorenie školského roka 2016 – 2017 ZŠ Potočná 86 vo fotografii.