Rorátne sväté omše 2016 fotoaparátom p. Magdalény Gavendovej.