Púť na Skalku 17.7.2016 fotoaparátom p. Miroslava Tomečka.