Požehnanie adventných vencov 27.11.2016 fotoaparátom sl. Terezie Hrickovej.