Mikulášska kvapka krvi 2016 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.