Mikuláš v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.