Koledovanie Dobrá novina 2016 vo fotografiách kolektívu koledníkov.