Jasličková pobožnosť 25. 12. 2016 fotoaparátom p. Stanislava Mitického