Hodová nedeľa 18.9.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-1

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-2

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-3

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-4

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-5

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-6

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-7

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-8

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-9

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-10

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-11

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-12

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-13

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-14

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-15

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-16

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-17

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-18

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-19

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-20

hodova-nedela-kroje-1892016-j-k-21