Oslavy 80 výročia DHZ Opatová fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-1

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-2

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-3

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-4

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-5

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-6

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-7

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-8

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-9

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-10

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-11

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-12

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-13

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-14

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-15

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-16

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-17

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-18

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-19

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-20

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-21

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-22

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-23

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-24

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-25

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-26

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-27

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-28

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-29

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-30

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-31

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-32

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-33

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-34

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-35

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-36

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-37

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-38

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-39

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-40

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-41

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-42

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-43

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-44

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-45

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-46

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-48

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-47

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-49

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-50

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-51

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-52

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-53

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-54

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-55

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-56

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-57

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-58

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-59

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-60

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-61

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-62

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-63

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-64

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-65

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-66

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-67

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-68

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-69

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-70

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-71

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-72

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-73

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-74

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-75

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-76

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-77

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-78

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-79

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-80

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-81

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-82

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-83

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-84

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-85

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-86

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-87

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-88

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-89

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-90

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-91

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-92

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-93

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-94

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-95

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-96

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-97

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-98

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-99

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-100

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-101

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-102

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-103

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-104

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-105

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-106

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-107

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-108

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-109

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-110

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-111

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-112

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-113

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-114

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-115

80-vyr-dhz-opatova-1092016-j-k-116