Rok 2016

Koledovanie Dobrá novina 2016 vo fotografiách kolektívu koledníkov.

Jasličková pobožnosť 25. 12. 2016 fotoaparátom p. Stanislava Mitického

Rorátne sväté omše 2016 fotoaparátom p. Magdalény Gavendovej.

Mikuláš v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.

Mikulášska kvapka krvi 2016 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.

Požehnanie adventných vencov 27.11.2016 fotoaparátom sl. Terezie Hrickovej.

Beseda s boxerom p. Zacharom a režisérom p. Janičíkom foto.

Divadlo 21 Opatová na festivale Zuzany Kardelisovej Kysáč Srbsko vo fotografii.

Stretnutie členov klubu dôchodcov s jubilantmi 9.11.2016 vo fotografii.

Spoločná pobožnosť za zomrelých 1.11.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Burza detského ošatenia, hračiek a pod 13 – 15.10.2016 foto Mgr. Zdenky Hrickovej.

Poďakovanie za úrodu a koncert chrámového zboru 2.10.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Poprázdninová folklórovica 1.10.2016 KD Opatová foto

Hodová nedeľa 18.9.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Požehnanie kríža 17.9.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Oslavy 80.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru č. 2 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Oslavy 80 výročia DHZ Opatová fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Slávnostné otvorenie školského roka 2016 – 2017 ZŠ Potočná 86 vo fotografii.

eRko tábor 2016 Dolná Súča vo fotografii

Opekačka na chate pod Ostrým vrchom fotoaparátom p. Vladimíra Blažeja Novotného.

Púť na Skalku 17.7.2016 fotoaparátom p. Miroslava Tomečka.

Výstup na starú Opatovú spojený zo svätou omšou 5.7.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Farský deň rodiny 26.6.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča a p. Antona Novotného

Kvapka krvi pre deti 13.6.2016 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.

Vonkajšia oslava Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 29.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Olympiáda málotriednych škôl Opatová 27.5.2016 A.N

Súťaž “O pohár veliteľa DHZ Trenčín – Opatová 21.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčovičab

Akcie v KS Opatová foto p. Miroslav Valach

Divadelné predstavenie Dámsky večierok 14.5.2016 foto

Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána 6.5.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Opatovská harmonika 4 8.5.2016 foto

Prvé sväté prímanie 1.5.2016 fotoaparátom p. Stanislava Mitického.

Prvé sväté prímanie 1.5.2016 fotoaparátom p. Magdalény Gavendovej.

Stavanie mája 30.4.2016 fotoaparátom sl. Terézie Hrickovej a p. Jozefa Krajčoviča

Pálenie Ďura 23.4.2016 foto

TBL 2. kolo Opatová 23.4.2016 foto

Burza detského oblečenia, hračiek a pod. 14 – 16.4.2016 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej

Tam pri Trenčíne 3.4.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Noc s Andersenom 1.4.2016 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej

Veľká noc – oblievačka 28.3.2016 DHZ Trenčín – Opatová vo fotografii

Veľká noc – oblievačka 28.3.2016 vo fotografii

Omša na veľkonočnú nedeľu 27.3.2016 v krojoch fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Krížová cesta 25.3.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Progres k MDŽ 6.3.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Farská krížová cesta 14.2.2016 na Skalke foto.

Výročná členská schôdza DHZ Trenčín – Opatová 13.2.2016 foto.

Pochovávanie basy 9.2.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Fašiangová obchôdzka dychovej hudby Opatovanka 6 a 7.2. 2016 foto p. Jozef Krajčovič

Opatovská harmonika III 31.1.2016 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Fašiangové posedenie členov klubu dôchodcov 27.1.2016 foto p. Jozef Krajčovič

Karneval Erko 23.1.2016 vo fotografii p. Dominik Hricko

Zima vo fotografii 1-2 2016