Koncert chrámového zboru z Opatovej 6,1,2018 v Tr. Turnej foto