Zápis do prvého ročníka ZŠ Potočná 86 7. 4. 2017 vo fotografii