Výročná členská schôdza klubu dôchodcov s posedením 8. 2. 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.