Stretnutie s vinárom p. Miloslavom Sodomom z Modry fotoaparátom p. Antona Novotného.