Spomienka na prvý ročník stretnutia rodákov 2016 vo fotografii.