Škola v prírode 8.5.- 12.5. 2017, Horský hotel Magura, Chvojnica vo fotografii