Pochovanie basy 28. 2. 2017 fotoaparátom sl. Martiny Hrickovej.