Karneval v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová 31. 1. 2017