Jarné tvorivé dielničky v ZŠ Potočná 86 11. 4. 2017 vo fotografii.