Jarná burza 23 – 25. 3. 2017 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej