Čítame spolu 21. 3. 2017 v ZŠ Potočná 86 Trenčín Opatová fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej