Rok 2017

Koledovanie Dobrá novina 26.12.2017 foto

Koncert chrámového zboru 25. 12. 2017

Koncert opatovských spevákov 24. 12. 2017 vo fotografii.

Roráty 23. 12. 2017 fotoaparátom p. Dominika Hricku.

Chanbara v ZŠ Potočná 86 4. 12. 2017 foto

Mím p. Kulíšek a žiaci ZŠ Potočná 86 v predstavení Kráľ času 5,12,2017 foto

Mikuláš 6,12,2017 v ZŠ Potočná 86 vo fotografii

Mikulášska kvapka krvi 4.12.2017 ZŠ Potočná 86 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej

Vonkajšia oslava sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 18. 6. 2017 vo fotografii

Aj toto je Opatová 5 vo fotografii p. Michala Dolinaja

Stretnutie rodákov a deň detí 2017 fotoaparátom p. Miroslava Tomečka.

Aj toto je Opatová 4 – p. Michal Dolinaj.

O pohár veliteľa DHZ Trenčín – Opatová 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Aj toto je Opatová – foto p. Michal Dolinaj č.3.

Spomienka na prvý ročník stretnutia rodákov 2016 vo fotografii.

Škola v prírode 8.5.- 12.5. 2017, Horský hotel Magura, Chvojnica vo fotografii

Aj toto je Opatová – foto p. Michal Dolinaj 6.5.2017

Vonkajšia oslava sviatku sv. Floriána, patróna hasičov 5.5.2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

Príspevok od p. Miloslava Bacu – foto škola 6,5,2017.

Stavanie mája 30. 4. 2017 fotoaparátom p. Daniela Robotu

Stavanie mája 30. 4. 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Veľkonočný pondelok 17. 4. 2017 DHZ Trenčín – Opatová vo fotografii

Svätá omša v krojoch 16. 4. 2017 vo fotografii.

Krížová cesta 14. 4. 2017 vo fotografii.

Jarné tvorivé dielničky v ZŠ Potočná 86 11. 4. 2017 vo fotografii.

Zápis do prvého ročníka ZŠ Potočná 86 7. 4. 2017 vo fotografii

Divadelná monodráma Zločin foto p. Planka.

Noc s Andersenom 31. 3. 2017 v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová vo fotografii

Jarná burza 23 – 25. 3. 2017 fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej

Deň otvorených dverí v ZŠ Potočná 86 22. 3. 2017.

Ranná kávička 22.3.2017 v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej.

Čítame spolu 21. 3. 2017 v ZŠ Potočná 86 Trenčín Opatová fotoaparátom Mgr. Zdenky Hrickovej

Beseda zo slovenským hercom p. Jurajom Sarvašom 12. 3. 2017 fotoaparátom p. Zuzany Bielikovej Malíčkovej.

MDŽ s hudobnou skupinou Progres fotoaparátom p. Antona Novotného.

Krížová cesta na Skalke 5. 3. 2017

Lesní velikáni v Opatovej fotoaparátom p. Alfonza Lišku

Pochovanie basy 28. 2. 2017 fotoaparátom sl. Martiny Hrickovej.

Fašiangová obchôdzka dychovej hudby Opatovanka 25 a 26 .2.2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

Stretnutie s vinárom p. Miloslavom Sodomom z Modry fotoaparátom p. Antona Novotného.

Výročná členská schôdza klubu dôchodcov s posedením 8. 2. 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.

eRko karneval 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča

eRko karneval 2017 fotoaparátom p. Dominika Hricku

Karneval v ZŠ Potočná 86 Trenčín – Opatová 31. 1. 2017

Trojkráľový koncert dychovej hudby Trenčianska dvanástka 6. 1. 2017 fotoaparátom p. Jozefa Krajčoviča.