Kultúrne stredisko (kultúrny dom)

Adresa: Opatovská 96, 911 01 Trenčín
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

Vlastník budovy je Jednota, Mierové námestie 19
zastúpená ing.Matejov
nájomná zmluva 43/2013
podrobnosti si môžete vyhľadať
http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
centrálne číslo zmluvy je 1689

Vyhlasovanie
Vyhlasovanie o úmrtí je zdarma, len na základe požiadania pozostalých z dôvodu rešpektovania súkromnej piety.

Prenajímanie priestorov
Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Trenčín je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Trenčín Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia.
Bližšie informácie.
Zároveň je usporiadateľ povinný po ukončení akcie odovzdať upratanú a umytú sálu a priestory, ktoré na akciu používal.
Cenník pre prenájom vybraných priestorov KD a pre vyhlasovanie v rozhlase.

Kontakt: Ľubica Lišková – správca priestorov kult. strediska
Trenčín, mestská časť Opatová nad Váhom
Kontaktovať len ohľadom kultúrneho domu, iné informácie poskytuje mestský úrad v Trenčíne alebo Kultúrne a informačné centrum v Trenčíne
Uprednostnujte hlavne e-mailovú komunikáciu e-mail : ksopatova@gmail.com Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *