Archív kategorií: Cirkevné

Farská krížová cesta na Malej Skalke.

Na prvú pôstnu nedeľu t. j. 18. 2. 2018 veriaci spoločne s kňazom putovali po zastaveniach krížovej cesty na malej Skalke. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za ich poskytnutie ďakujem sl. Anne Novotnej.

Publikované v Cirkevné, Uskutočnené | Vložiť komentár

eRko karneval 2018.

Dňa 10. februára sa v našej obci uskutočnil eRko karneval. Decká poobliekané v zaujímavých maskách si spoločne zatancovali, zasúťažili a prežili nádherné popoludnie. Za súťaže boli odmenené sladkými odmenami. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrilo praskanie balónov, keďže za obeť padlo okolo … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Kultúra, Šport, Uskutočnené | Vložiť komentár

Koncert chrámového zboru z Opatovej 6,1,2017 v Tr. Turnej.

Dňa 6.1. 2017 vystúpil chrámový zbor z Opatovej v kostole v Trenčianskej Turnej. Pani Santová na začiatok privítala členov zboru spoločne s vedúcou p. Antóniou Ďurišovou a veriacimi z trenčianskej Turnej a okolia. Koncert zahájili piesňou : Boh nám z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Kultúra, Uskutočnené | Vložiť komentár

Koledovanie Dobrá novina 26. 12. 2017.

Na sviatok sv. Štefana sa v nasej farnosti uskutočnila Dobrá novina. V takmer 70 domoch prijali koledníkov, ktorí ľudí potešili vinšami a koledami. Suma 2372€ poputuje do Etiópie, kde sa podporí zdravotné stredisko Dcér kresťanskej lásky sv Vincenta de Paul. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Uskutočnené | Vložiť komentár

Koncert chrámového zboru 25. 12. 2017

Ako sa už stalo peknou tradíciou, aj v roku 2017 nás chrámový zbor pod vedením p. Antónie Ďurišovej pozval na vianočný koncert. Ako prvá zaznela pieseň:“ Boh nám z lásky svojho syna dáva“. Následne p. farár privítal veriacich a už … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Kultúra, Uskutočnené | Vložiť komentár

Koncert opatovských spevákov 24. 12. 2017

,,Vstávajte pastieri, hľa velikú radosť!,, Práve touto pieseň začali hrať Opatovskí ,,Pastieri,, v kostole sv. Stanislava pred polnočnou svätou omšou a aj takýmto spôsobom si chceli uctiť narodenia Ježiša Krista a spríjemniť farníkom vianočnú atmosféru. Koledy si do kostola prišlo … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Kultúra, Uskutočnené | Vložiť komentár

Roráty 23. 12. 2017.

Aj v roku 2017 sa v našom kostole konajú rorátne sväté omše. Ich atmosféru a duchovné posolstvo si môžeme priblížiť vďaka fotografiám, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za ich poskytnutie ďakujem p. Dominikovi Hrickovi.

Publikované v Cirkevné, Uskutočnené | Vložiť komentár

Vonkajšia oslava sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi si veriaci opatovskej farnosti pripomenuli vonkajšou slávnosťou spolu s kňazom a hasičmi v nedeľu dňa 18.6.2017 vo farskom dvore. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.Za ich poskytnutie ďakujem p. Zuzane Malíčkovej a p. Dominikovi … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Uskutočnené | Vložiť komentár

Vonkajšia oslava sviatku sv. Floriána, patróna hasičov 5.5.2017.

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, sa konala v piatok 5.mája 2017 svätá omša za všetkých zosnulých ale aj živých hasičov DHZ Trenčín-Opatová. Sprievod hasičov sa zo zbrojnice presunul na svätú omšu, po omši sa sprievod odobral na cintorín, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Šport, Uskutočnené | Vložiť komentár

Koncert chrámového zboru 23. 4. 2017

V nedeľu 23.4.2017 sa uskutočnil v našom farskom kostole veľkonočný koncert chrámového zboru. Na začiatok sa pán farár poďakoval zboru za vystúpenie a poprial hosťom príjemný zážitok. Potom sa začalo vystúpenie s nasledujúcimi piesňami: 1.Nebojte sa 2. Ja chválim teba … Pokračovať v čítaní

Publikované v Cirkevné, Kultúra, Uskutočnené | Vložiť komentár