Výročná členská schôdza DHZ Trenčín – Opatová 2018

V sobotu 20 januára 2018 sa v kultúrnom dome uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Trenčín-Opatová. Za prítomnosti hostí: člena snemu DPO pána Ing. Michala Jurdíka, poslancov p. Miloslava Bacu a p. Ľubomíra Horného, požiarnej techničky mesta Trenčín p. Moniky Kobzovej, okresného veliteľa okrsku p. Andreja Dobiáša, zástupcov zborov z DHZ Dobrá p. Pavla Koštialika a p. Štefana Kadleca a zástupcu DHZO Trenčianska Teplá p. Rastislava Janiša sme zhodnotili rok 2017. Boli prednesené správy o činnosti DHZ, o hospodárení, o zásahovej činnosti, strojnej službe. Privítali sme nových členov Michala Gavendu, Lukáša Matejku a Filipa Hromádku, ktorí nám vyrástli z družstva detí do dorasteneckej kategórie. S našimi členmi sme oslávili životné aj hasičské jubileá, povýšili sme členov do vyšších hodností a stanovili sme ciele na ďalší rok. Pre všetkých členov aj hostí bolo pripravené tradičné občerstvenie a po skončení oficiálnej časti sa pokračovalo v družnej debate a posedení.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za ich poskytnutie ďakujem p. Stanislavovi Mitickému a za komentár sl. Martine Ukušovej.

Tento obsah bol zaradený v Šport, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.