Príspevok od p. Miloslava Bacu.

Škola na Potočnej ulici má novinku…
Ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej ulici za každého počasia prechádzať k sociálnym zariadeniam cez dvor. DNES TO UŽ NEPLATÍ. V spolupráci s Trenčín sme investovali do prístavby k budove školy a v nej sa vybudovalo nové sociálne zariadenie. Do užívania bola prístavba odovzdaná už pred koncom minulého roka, aby deti mali čím skôr zabezpečený pohodlný prístup k toaletám. V apríli boli ešte dokončené a upravené všetky detaily.
Ďakujem za pomoc a podporu aj mojím kolegom poslancom a pani riaditeľke Zdenka Hricková za trpezlivosť 🙂 .Za materiálnu pomoc ďakujem Ľubomír Horný.
Niečo z histórie :
…v obci sa začalo vyučovať v roku 1789. Drevenná škola bola vtedy postavená pre hradskej. Škola bola jednotriedkou. Nová škola bola postavená v roku 1802 na tom mieste, kde sa nachádza doteraz. Postavená bola na náklady patronátu Študijnej základiny, pričom obyvatelia dediny poskytli povoznicke a ručné práce. Jej základy sú kamenné, múry zo sušených a pálených tehál, strecha z roku 1827 bola šindlová. Učiteľovi na ubytovanie prináležala jedna izba, komora a kuchyňa. Ku škole patrila malá záhradka, stajňa,chliev a stodola, o ktoré sa starali farníci….
Opatovskú ľudovú školu navštevovali deti počas zimy ( keď začala jar,zostali doma ), a len tie, za ktoré rodičia platili školné. V spomenutom roku 1829 navštevovalo školu 8 chlapcov a 10 dievčat.
Fakty o živote a práci samotnej školy v 19. storočí sú vcelku veľmi skromné. Zaujímavá je napríklad dohoda opatovských a kubrianskych farníkov z 28.februára 1800, podľa ktorej opatovský učiteľ-organista za prípravu detských kolied k sviatkom Vianoc, Veľkej noci,sv. Ducha a sv. Stanislava po dohode opatovských a kubrianských farníkov dostával od každého domu 6 denárov, ktoré mu farníci vyplácali na sviatok sv. Juraja. Dohodu v mene farníkov podpísal opatovský richtár Ondrej Šmaho a kubriansky richtár Martin Malan.
zdroj: Z minulosti našej obce, Stanislav Vančo a kolektív

Tento obsah bol zaradený v Školstvo, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.