Nariadenie veterinárnej správy v súvislosti s vtáčou chrípkou

Nariadenie veterinárnej správy v súvislosti s vtáčou chrípkou
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vydala nariadenie na vykonanie opatrení, súvisiacich s nálezom uhynutej volavky v lokalite na Ostrove Trenčín, u ktorej bola potvrdená vtáčia chrípka.
Nariadenie sa týka aj chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.
Celé nariadenie tu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.