Výročná členská schôdza klubu dôchodcov spojená s posedením 8.2.2017

V stredu 8. 2. 2017 sa v KD Trenčín – Opatová uskutočnila výročná členská schôdza klubu dôchodcov spojená s fašiangovým posedením. Na začiatku schôdze predseda klubu dôchodcov p. Pavol Liška priivítal účastníkov. Potom p. Šubertová predniesla správu o činnosti klubu a p. Hricková správu o finančnom hospodárení. Po odznení informácií nasledovala zábava. Do spevu a tanca hralo duo Tex Band striedaní harmonikármi p. Jozefom Chupáčom s otcom.. Zábavu spestroval p. Peter Dobiaš vedomostnou súťažou z histórie dychovej hudby Opatovanka. Výhercovia si odniesli DVD dychovej hudby Opatovanka. Za činnosť pre klub dôchodcov si vecnú cenu odniesla p. Mária Hricková. Po občerstvení sa všetci ďalej výborne zabávali a už sa tešia na ďalšiu akciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za ich poskytnutie ďakujem p. Jozefovi krajčovičovi.

Tento obsah bol zaradený v Kultúra, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.