Stretnutie členov klubu dôchodcov s jubilantmi 9.11.2016.

V stredu 9.11.2016 sa stretli členovia klubu dôchodcov z Opatovej na tradičnom stretnutí s jubilantmi. Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín p. Richard Rybníček a p. poslanec Miloslav Baco. Na začiatku privítal prítomných predseda klubu dôchodcov p. Pavol Liška, potom členovia výboru a p. primátor s p. poslancom zablahoželali a odovzdali kytice a vecné dary členom klubu, ktorí v r. 2016 dosiahli životné jubileum. A už začala hrať do tanca hudobná skupina Amadeo. Všetci sa výborne zabávali pri tanci. Prestávky v tanci im spestrovala heligónka a spev. Všetci sa už tešia na ďalšiu akciu.. Zvláštne poďakovanie patrí členom výboru, p. Petrovi Dobiašovi, p. primátorovi a všetkým, ktorí sa zaslúžili o skvelý priebeh stretnutia.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za ich poskytnutie ďakujem p. Jozefovi Krajčovičovi a p. Vladimírovi Blažejovi Novotnému a za komentár p. Augustínovi Novotnému.

Tento obsah bol zaradený v Kultúra, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.