Oslavy 80.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru 10 a 11.9.2016

Druhý septembrový víkend v Opatovej patril oslavám 80.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy odštartovali v sobotu detskou súťažou „O cenu červených bleskov“. Zúčastnilo sa 13 družstiev chlapcov a dievčat. V kategórii dievčat klasicky, už 4-krát po sebe vyhrali dievčatá z Tr. Jastrabia, z chlapcov vyhral Soblahov. Opatovú reprezentovali mladší chlapci, ktorí sa umiestnili na 3.mieste a starší chlapci, ktorí obsadili 2.miesto. Poobede sa za účasti primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, poslancov mestskej časti sever a pani Baďurovej uskutočnil 9.ročník „Memoriál Jána Baďuru“. Zúčastnilo sa 12 družstiev, v kategórii žien vyhrali Legionárky Opatová, druhé miesto obsadili Ženy Opatová. V kategórii mužov obsadili 3.miesto hasiči z Turzovky, 2.miesto Legionári Opatová a 1.miesto už tradične obsadili Muži Opatová. Hasiči ako aj diváci sa mohli občerstviť v bufetoch, pripravený bol vynikajúci guláš. Oslavy pokračovali pre kultúrnym domov, kde na počúvanie hrala dychová hudba Opatovanka. Tanečná zábava odohraná muzikantmi dychovej hudby Túfaranka trvala do rána bieleho.
V nedeľu oslavy začali sprievodom hasičov do kostola, kde sa konala slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, zástupcovia hasičov z Dobrej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Teplíc a Zuberca. Z kostola sa sprievod presunul pred zbrojnicu, ktorú pán farár vysvätil a pán primátor slávnostne otvoril prístavbu zbrojnice. Sprievod na čele s muzikantmi DH Opatovanka, hasiči a hasičské autá sa sprievodom presunuli pred kultúrny dom, kde bol slávnostný nástup hasičských jednotiek. Po slávnostnom obede boli ukážky hasičov, kde sa prezentovali deti, starí páni a výber zásahovej jednotky. Po ukážke zásahovej jednotky mali najväčšiu radosť najmä deti, ktoré sa vybláznili v pene. Oslavy ukončila členská schôdza, na ktorej boli odovzdané rôzne ocenenia členom, sponzorom a jubilantom. DHZ Trenčín-Opatová by chcela opätovne poďakovať všetkým sponzorom, priaznivcom a členom, ktorí pomohli pri oslavách a prístavbe zbrojnice. Za poskytnutie fotografií ďakujem p. Jozefovi Krajčovičovi a za komentár sl. Martine Ukušovej.

80-vyrocie-dhz-opatova-c-2-j-k-76

Tento obsah bol zaradený v Šport, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.