Miestopisná tabuľa „Opatová“

Z dôvodu udržiavať a rozvíjať vzťah a povedomie obyvateľov mestskej časti Trenčín-Opatová nad Váhom k minulosti bývalej samostatnej obce, ako aj všeobecne kultúrnej orientácie návštevníkov tejto mestskej časti – Trenčanov a turistov prichádzajúcich do tejto mestskej časti sme umiestnili miestopisnú tabuľu medzi hasičskú zbrojnicu a pamätník padlým v prvej svetovej vojne.
Uvedená myšlienka nie je nová, potreba jej realizácie na úžitok miestnej i širšej verejnosti pochádza z minulosti.

Podobné miestopisné tabule plánujeme osadiť aj do ďalších častí ako sú KUBRÁ, KUBRICA,SIHOŤ…
Za spoluprácu ďakujú naši poslanci z Opatovej Stanislavovi Vančovi.

Bc. Miloslav Baco
poslanec mesta Trenčín

tabula

umiestnenie-tabule

Tento obsah bol zaradený v Kultúra, Uskutočnené. Zálohujte si trvalý odkaz.