Upozornenie

V meste Trenčín sa pripravuje návrh novej organizácie MHD Trenčín. Keďže sa výrazne dotýka aj našej mestskej časti Opatová, odporúčame si preštudovať chystané zmeny a reagovať na ne. Môžete si ich preštudovať napríklad na internetových stránkach mesta Trenčín

Tento obsah bol zaradený v Pripravované. Zálohujte si trvalý odkaz.