Informácia o kanalizácii v mestskej časti Trenčín Opatová od p. poslanca Miloslava Bacu.

Vážení spoluobčania,

za posledné dni sa na mňa obrátilo niekoľko obyvateľov z mestskej časti Opatová s prosbou zistenia stavu a situácie s kanalizáciou v našej časti.

Preposielam Vám oficiálne stanovisko k tejto problematike :

Na stavbu „ Opatová kanalizácia 2. časť Kubrá – Opatová“ / súčasťou ktorej je aj kanalizácia na ul. Horeblatie/ bola skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP3-2015/001948-006 TNI zo dňa 5. 3. 2015. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Investor stavby Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín budú podľa vyjadrenia Ing. Čižnárovej po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zasielať vlastníkom nehnuteľností návrh zmluvy, na základe ktorej sa budú môcť jednotlivé nehnuteľnosti pripojiť na verejnú kanalizáciu. Vlastníci nehnuteľností sú povinní pred vybudovaním kanalizačnej prípojky túto vopred ohlásiť ako drobnú stavu stavebnému úradu, ktorým je Mesto Trenčín.

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby nájdete na stránke mesta www.trencin.sk/20106

S pozdravom,

Miloslav Baco
poslanec mesta Trenčín

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *