Upozornenie občanov mesta a širokej verejnosti o zákaze vstupu do banského diela.

Mesto Trenčín, na základe podnetu spoločnosti LIM PLUS, s. r. o., upozorňuje občanov a širokú verejnosť na povinnosť dodržiavať zákaz vstupu do banského diela v katastrálnom území Opatová, v lokalite „Za kanálom“, medzi derivačným kanálom a riekou Váh.

V súčasnosti tu ťažia štrkopiesok a vzhľadom k tomu, že toto banské dielo sa nachádza v zátopovom území rieky Váh, nie je možné ho oplotiť. Dochádza tu k častému porušovaniu zákazu vstupu tretích osôb.

Mesto Trenčín upozorňuje, že banské dielo nie je, ani v čase, kedy sa v ňom nevykonáva ťažobná činnosť, určené a bezpečné pre voľný pohyb a kúpanie osôb. Ide o členitý ťažobný priestor s čiastočným odkrytím podzemnej vody s hĺbkou do 4 metrov. Vstupujúce osoby sa v týchto priestoroch vystavujú vážnemu ohrozeniu života a zdravia.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *